Samarbeidsrelasjoner

Årsrapport 2017

Buskerud fylkeskommune

Vi har en strategisk samarbeidsavtale med Buskerud fylkeskommune. Avtalen skal bidra til en videre utvikling av næringslivet i Drammensregionen, gjennom en målrettet satsing med fokus på innovasjon, bærekraft og strategisk samarbeid. Prioriterte samarbeidsområder er kompetanseheving, styrke og etablere nye nettverk samt å delta i felles utviklingsprosjekter. Næringsforeningen er en del av partnerskapet for Regional plan for verdiskaping i Buskerud og det tilhørende årlige Handlingsprogrammet.

Høgskolen i Sørøst-Norge

Næringsforeningen har en samarbeidsavtale med Høgskolen i Sørøst-Norge som inkluderer prosjektet Trainee Drammensregionen, Lederprogrammet, Nettverket U39 og Serviceprisen.

Subsea Valley

Høykompetente bedrifter mellom Kongsberg og Lysaker er organisert som en næringsklynge for utvikling, engineering og produksjon av subsealøsninger. Vår forening var første næringsforening som medlem.

Strømsgodset

Næringsforeningen valgte i 2016 å bli en formell samarbeidspartner til Strømsgodset, etter mange år med samarbeid på flere områder. Strømsgodset samler en betydelig andel av næringslivet i Drammensregionen. Det ønsker vi å være en del av.

Drammen Håndballklubb

Næringsforeningen inngikk i 2017 et samarbeid med Drammens Håndballklubb for å synliggjøre oss bedre på andre arenaer hvor næringslivet møtes.

Næringsforum Oslofjord Vest

Næringsforum Oslofjord Vest er et erfaringsutvekslingsforum for næringsrådene i Nedre Buskerud, samt Asker og Bærum.