Kapitalforvaltning: Kapitalfondet

Årsrapport 2017
Kapitalfondet er foreningens egen kapitalbase, som forvaltes av et eget styre som jobber etter egne vedtekter. Fondets egenkapital er bundet kapital i forhold til foreningens frie egenkapital. I tillegg forvalter Kapitalfondet en del av foreningens frie egenkapital. Fondets kapital var pr. 1.1.2017 34 mill. kr.

Kapitalfondet tilfører om lag 1 mill. kr. av avkastningen årlig i driftstilskudd til foreningen. Resterende avkastning tillegges kapitalen. Kapitalfondet gjør det mulig for foreningen å holde et høyere aktivitetsnivå enn næringsforeninger flest. Styremedlemmene velges på generalforsamlingen i Næringsforeningen.

Kapitalfondet som er tilkommet ved salg av Handelsstandens hus. Byggefondet, som er tilkommet ved gaver og avsetninger, ble i 2010 innfusjonert i Kapitalfondet. Fondet ble også tilført midler når Drammens Handelskammer og Næringsforeningen fusjonerte i 2015.