Medlemmer

Årsrapport 2017
Ved utgangen av 2017 hadde Næringsforeningen 998 medlemmer, hvorav de største bransjene er:

  • Byggenæringen: 12,9 %
  • Varehandel-detalj-engros: 10,7 %
  • Eiendom: 8,7 %
  • Konsulentvirksomhet: 6,9 %
  • Industri: 5,7 %

 

Hør hvorfor Lise Maren fra Sparenbank 1 og Kai fra KPMG er medlemmer!
Æresmedlemmer:
  • Rolf A. Berg
  • Emil Onshuss
  • Petter Langum
  • John Erik Nilsen

Medlemsutvikling