Kort om Næringsforeningen

Årsrapport 2017

STIFTET 1. MARS 1847

Næringsforeningen i Drammensregionen (tidligere DNF) ble stiftet 1. mars 1847. Foreningen er en upolitisk og uavhengig interesseorganisasjon som samler Drammensregionens næringsliv.

Foreningens visjon er:

Drammensregionen skal være et område med suksessrike bedrifter,
hvor innbyggerne trives i arbeid og fritid.

Vi har to hovedoppgaver:

Å være talerør for Drammensregionens næringsliv og jobbe for at rammebetingelsene for dette er best mulig.
Å skape arenaer hvor våre medlemsbedrifter kan utvikle sine nettverk, samt få faglig og sosialt påfyll.

Vi er organisert langs to akser:

En geografisk som består av næringsrådene i Øvre Eiker, Nedre Eiker, Lier, Svelvik og Sande.*
En bransje-/temaakse med våre nå 9 ulike nettverk.
* Næringsrådsoppgavene i Drammen ivaretas av Næringsforeningens styre og administrasjon.
Næringsforeningen i Drammensregionen og næringsrådene har en unik posisjon overfor kommunene og fylket i næringslivssaker.

Det holdes jevnlig møter med den politiske og administrative ledelsen i alle kommunene. Til disse møtene kan våre medlemmer spille inn saker de er opptatt av. Foreningen tilbyr 225 møteplasser årlig for våre medlemsbedrifter, hvorav 85 er konferanser og ulike arrangementer, både av faglig og sosial art. Medlemskapet i Næringsforeningen gir tilgang til et betydelig nettverk av beslutningstakere i regionens næringsliv. Næringsforeningen representerer et viktig nettverk både for medlemmene deres, relasjonsbygging og erfaringsutveksling.

Foreningen finansieres gjennom medlemskontingent, administrasjons- og prosjektinntekter, handelskammer-virksomheten og deler av avkastningen på foreningens fondsmidler på totale 36,7 millioner kroner. Dette gjør oss til Norges tredje mest solide næringsforeningen i Norge etter Bergen og Stavanger.

Næringsforeningen hadde ved årsskiftet til 2018 14 medarbeidere. Næringsforeningen i Drammensregionen er landets fjerde største næringsforening med 998 medlemmsberdifter ved utgangen av 2017.

Medarbeidere

Hans-Petter Tonum

Daglig leder

Cecilie Bjørgan Brunsell

Prosjektleder

Jostein Rensel

Prosjektleder

Tone Sørensen

Prosjektleder

Beate M. Ryttersveen Sand

Prosjektleder

Lisbeth Torkildsen

Prosjektleder Etablererveiledning

Anette Øverby

Prosjektleder

Anniken Aasen Thommessen

Prosjektmedarbeider

Thomas Olsen

Salgs- og medlemsansvarlig

Trude Ween Rustad

Kommunikasjon, web og marked

Hilde Fevang

Administrasjon og Handelskammer

Toril Berg van Putten

Administrasjon og Handelskammer

Dankert Freilem

Strategisk rådgiver

Trond Johansen

Prosjektleder Internasjonale Drammen

Styret i Næringsforeningen

Bak f.v.: Johan Fredrik Bruusgaard (styremedlem), Carl Aaby (varamedlem), Knut-Andreas Kran (styremedlem), Terje Gundersen (styremedlem), Sondre Nygaard (varamedlem) og Hans-Petter Tonum (daglig leder Næringsforeningen).

Foran f.v.: Gry A. Hvål (styremedlem), Svein-Ove Pettersen (nestleder), Ragnhild Larsen-Nyhus Haaning (styreleder) og Nina Cecilie Solberg (styremedlem).