Programmer

Årsrapport 2017

Etablererveiledningen i Drammensregionen

Etablererveiledningen er et tilbud i regi av Næringsforeningen i Drammensregionen for de som har en gründer i magen eller allerede er i oppstartsfasen.

Det gis tilbud om kurs, en til en veiledning og diverse arrangementer/eventer. Totalt ble det tilbudt 470 kursplasser kurs innen økonomi, skatt/mva, forretningsplankurs/kalkyler, salgskurs og diverse kurs i sosiale medier i tillegg til forkurs for etablerere som arrangeres hver andre tirsdag. Av arrangementer nevnes Starte og Drive Bedrift-Dagen med 151 påmeldte, 4 Gründerkafeer med 240 besøkende, DNB NXT Drammen (møteplass for investorer og gründere) med 110 deltakere. Den internasjonale Gründeruken ble arrangert i uke 46 for andre gang med godt over 425 besøkende.

Som en del av etablerertjenesten tilbys nettportalen minegenbedrift.no. Portalen er et verktøy for luike faser i etableringsprosessen og fører direkte til instanser man kan ha nytte og hjelp. I tillegg gir den oversikt over aktuelle kurs og arrangementer for etablerere.

Alle tilbud i regi av etablererveiledningen er gratis for etablereren/gründeren.

Serviceprisen

Næringsforeningen ønsker å trekke frem og hylle de som gjør en ekstra innsats; det være seg i forhold til fysiske løsninger, tilbud av tjenester, organisering eller den daglige praksis som utøves overfor ulike kunder og brukergrupper. Næringsforeningen vil årlig dele ut to priser, en fagjurypris og en publikumspris. I samarbeid med Drammens Tidende ble det nominert og kåret en vinner blant begge kategoriene.

Alle tilbud i regi av etablererveiledningen er gratis for etablereren/gründeren.

Publikumsprisen: Villa Skaar

Les mer om Villa Skaar her

Fagjuryprisen: Bjørn Myhre Sport

Les mer om Bjørn Myhre Sport her

Lederprogram

Lederprogrammet ble gjennomført for fjerde gang våren 2017, også denne gang i samarbeid med Høyskolen i Sørøst Norge. Dette er et tilbud til alle medlemmer tilpasset de som allerede er ledere eller som har ambisjoner om å bli det. Totalt var 17 personer tilknyttet programmet. Tema for samlingene er spesielt tilpasset ledere i små og mellomstore bedrifter eller de som arbeider som mellomledere i større organisasjoner.

Se vårens program for Lederprogrammet her

Trainee

Trainee Drammensregionen Programmet gir dyktige nyutdannede kandidater mulighet til å bli kjent med bedrifter i vår region. Kandidatene rekrutteres etter behovet til deltakerbedriftene. Det 18 måneders lange trainee-programmet gir et godt innblikk i ulike virksomheter med bredde og mangfold. Bedrifter fra privat og offentlig sektor kan delta. De får en unik mulighet til å synliggjøre spennende karrieremuligheter for høyt utdannede og teste ut potensielle medarbeidere. 95% av kandidatene som har avsluttet et trainee-program har fått tilbud om fast jobb i en av deltakerbedriftene. Programmet er initiert av lokalt næringsliv og driftes og eies av Næringsforeningen, i samarbeid med Høgskolen i Sørøst-Norge.

Fredag 1. september 2017 var det oppstart for kull 8 i vårt trainee-program. Vi hadde mange imponerende søkere til årets kull, men disse tre sto igjen til slutt:

  • Siviløkonomen Ingrid Heggdal er trainee i Glitre Energi.
  • Sivilingeniør Eirik Størdal er trainee hos Trelleborg.
  • Arkitekt Knut Magnus Hexeberg Henriksen er første periode hos Halvorsen og Reine og vil i 2018 gå over til Rambøll.

F.v.: Trond I. Østgaard (Høgskolen i Sørøst-Norge), Jostein Gevelt (Trelleborg Offshore Norway AS), Eirik Størdal (trainee), Martine Andersen Ulvin (Glitre Energi AS), Ingrid Heggdal (trainee), Aina Lian (Halvorsen og Reine AS), Knut Magnus Hexeberg Henriksen (traniee) og Anette Øverby (Næringsforeningen i Drammensregionen)

Et av målene til Traineeprogrammet er å vise frem hva Drammensregionen har å by på. Alle traineene skal derfor holde bedriftspresentasjoner og workshop for de andre traineene i løpet av 2017/2018. På den måten vil de gå ut med god kunnskap om alle deltakerbedriftene når programmet er ferdig. I tillegg før alle traineer tilbud om å delta i lederprogrammet via Næringsforeningen og Høgskolen i Sørøst-Norge.

Kompetansepluss midler

Kompetansepluss er en tilskuddsordning for opplæring i grunnleggende ferdigheter. Virksomheter og frivillige organisasjoner kan søke om penger gjennom ordningen, som skal bidra til at voksne får nødvendig kompetanse til å mestre krav og omstilling i arbeidslivet. Næringsforeningen har, i samarbeid med Folkeuniversitetet, søkt og fått tildelt midler til: Kurs i arbeidsnorsk og Fagbrev for varehandel. Kursene gjennomføres over samme lest og tilbys Næringsforeningens medlemsbedrifter. Kursene har meget god oppslutning og går for fulle hus.