Prosjekter

Årsrapport 2017

Næringsvekst 2020

Næringslivet blomstrer i Drammen, og byen er i ferd med å vokse inn i rollen som Østlandets viktigste knutepunkt utenfor Oslo.

Næringsvekst 2020” er igangsatt for å stimulere til økt næringsetablering iDrammensregionen. Næringsvekst 2020 har som mål å forsterke prosesser og prosjekter som bidrar til å etablere nye arbeidsplasser i Drammen. Kommunikasjon, koordinering og organisering

er prosjektets sentrale virkemidler for å stimulere og støtte tiltak og prosesser som næringslivet selv initierer, deltar i og finansierer. Prosjektet er fireårig, fra 2017-2020.

 

Overordnede mål for Næringsvekst 2020:

  • Drammen skal være en foretrukket kommune på Østlandet for næringsetablering og som bostedkommune.
  • For hver hver annen nye innbygger er målet å etablere en ny arbeidsplass.
  

Næringsvekst 2020 har følgende fire hovedsatsingsområder

  • Gründersatsning
  • Eiendomsutvikling
  • Helsenæringen
  • Besøksnæringen (Handel & destinasjon)

Prosjektet vil i tillegg forsterke prosesser og prosjekter innen andre områder som for eksempel miljø, handel logistikk, service og omdømme. Vi har også inkludert akademia og studenter i NV2020.

 

Internasjonale Drammen

Prosjektet har vær i drift i snart to år, og er sikret midler for drift i to nye.  

Prosjektet er initiert av gründer Terje Stykket og sogneprest Ivar Flaten. Internasjonale Drammen har som overordnet mål å påvirke holdninger til bedriftseiere og ledere, slik at det innen 2020 ansettes minst 1 000 arbeidsledige med inn­vandrerbakgrunn i vår region. Det unike med prosjektet er nettopp den tette næringslivskontakten, og at bedriftsledere selv er aktive i prosjektet. I tillegg til Stykket Holding er Kiwi og Mester Grønn prosjektpartnere. Prosjektet har også viktige offentlige samarbeidspartnere som NAV og Introduksjonssenteret. Internasjonale Dram­men støttes i tillegg av Buskerud fylkeskommune og Drammen kommune.

I september 2017 startet første runde med «Mentorordningen», et samarbeid med NAV, Introduksjonssenteret og Internasjonale Drammen. Ni mentorpar ble satt sammen, og disse skal samarbeide i ca. 6 mnd. Dette betyr jevnlige møter mellom mentor og mentorpartner, noe som forhåpentligvis kan hjelpe mentorpartnerne å komme i jobb. Dette har hittil vært en suksess, og kull nr. 2 startet opp i begynnelsen av februar. Målet er ytterligere 3 kull i løpet av året.

Internasjonale Drammen har i tillegg arrangert 2 frokostmøter med til sammen ca. 70 deltagere pr. møte.

Mange bedrifter er helt avhengig av arbeidskraft fra innvandrerbefolkningen, og mange er positive til å ansette arbeidssøkere med innvandrerbakgrunn når arbeids-søkeren er kvalifisert.

Næringsforeningen i Drammensregionen er sekretariat for prosjektet. Prosjektleder er Liv Gaarder-Larsen og i tillegg er Beate Sand fra Næringsforeningen en ressurs i prosjektet.

Se videoer fra året som har gått:

Livskraftige byer og tettsteder

Prosjektet er treårig og skal bidra til å styrke og vitalisere lokalt næringsliv i byer og tettsteder.

Målet med prosjektet er å styrke evnen til vekst og verdi-skaping for handels- og sentrumsnæringene i Drammens-regionen. Piloten «Opplev Hokksund» ble lansert våren 2016 og er et felles merkevare- og markedsføringskonsept for handels og sentrumsnæringen i byen Hokksund.