Medlemsbedrifter

Møteplasser

Nettverk

Næringsråd/kommuner

Vi skal arbeide for å oppnå vår visjon; Drammensregionen skal være et område med suksessrike bedrifter hvor innbyggerne trives i arbeid og fritid.

Tusen takk til alle initiativtagere, engasjerte medlemmer og deltagere på alle våre 300 møteplasser i 2017, hvorav 85 er konferanser og ulike arrangementer. Tusen takk til administrasjonen som har gjort nettverkssamlinger, konferanser og næringsrådsmøter til gode arenaer for næringslivet.

Ragnhild Larsen-Nyhus Haaning
Styreleder i Næringsforeningen i Drammensregionen

 

Medlemmer

Ved utgangen av 2017 hadde Næringsforeningen 998 medlemmer, hvorav de største bransjene var:

 • Byggenæringen: 12,9 %
 • Varehandel-detalj-engros: 10,7 %
 • Eiendom: 8,7 %
 • Konsulentvirksomhet: 6,9 %
 • Industri: 5,7%

 

Hør hvorfor Lise Maren fra Sparenbank 1 og Kai fra KPMG er medlemmer!

Medlemsutvikling 2010-2017

Driftsinntekter 2010-2017

Driftsinntekter 2017

  Driftskostnader 2010-2017

  Driftskostnader 2017

   Næringsforeningen i Drammensregionen ble stiftet 1. mars 1847. Foreningen er en upolitisk og uavhengig interesseorganisasjon som samler Drammensregionens næringsliv.

   Næringsforeningen og næringsrådene har en unik posisjon overfor kommunene og fylket i næringslivssaker.

   Det holdes jevnlig møter med de politiske og administrative ledelsene i alle kommunene. Til disse møtene kan våre medlemmer spille inn saker de er opptatt av.

   Foreningen tilbyr over 300 møteplasser årlig, hvorav 85 er konferanser og ulike arrangementer, både av faglig og sosial art for våre medlemmer. Medlemskapet gir tilgang til et betydelig nettverk av beslutningstakere i regionens næringsliv.

   Utvalgte videoer

   Takeoff for Næringsvekst 2020 i februar

   Oppstartsmøte for Mentorordningen Internasjonale Drammen

   Næringslivets dag i september

   This is a good chance for those with a poor creativeness as a end result of the service will do it as a substitute of you mechanically and qualitatively. The use of primitive words, frequent tautologies and the essay writers rejection of specific terminology demonstrate that the author is an incompetent specialist.

   Paper Writing Help – How to Choose the Best One

   If you’re in search of good paper writing help, PaperHelp is a great spot to begin. PaperHelp can assist anyone writing the most complex paper starting from college freshman to experienced professionals. do my essay Which is the right paper from so many? Here are some helpful tips:

   Advantages of an Essay Writing Service

   If you’re looking for writing an essay, you could get help from an essay writing company that is professional. They offer a variety of advantages against other essay best essay writing writing services samedayessay that include low rates professional writers, expert writing, and 24-hour https://essaysrescue.com customer service. They can provide grademiners review simplified, easy-to-understand documents http://pousadamirantedoengenho.site.com.br/is-paperial-legit/ for students from abroad. This is an ideal option for international students who want to get assistance with coursework.

   Things to Look For in a College Paper Writing Service

   Utilizing a college paper writing service could appear to be a moral dilemma, but it’s actually not as bad as it appears. Most students will turn to these services for research projects that they can’t compose themselves. The services can employ freelance writers, full-time writers, or both in essay helper order to meet their clients’ demands. There are ethical considerations which pose the biggest ethical challenge. The following are top factors to keep in mind while looking into a service that writes college papers.