Medlemsbedrifter

Møteplasser

Nettverk

Næringsråd/kommuner

Vi skal arbeide for å oppnå vår visjon; Drammensregionen skal være et område med suksessrike bedrifter hvor innbyggerne trives i arbeid og fritid.

Tusen takk til alle initiativtagere, engasjerte medlemmer og deltagere på alle våre 300 møteplasser i 2017, hvorav 85 er konferanser og ulike arrangementer. Tusen takk til administrasjonen som har gjort nettverkssamlinger, konferanser og næringsrådsmøter til gode arenaer for næringslivet.

Ragnhild Larsen-Nyhus Haaning
Styreleder i Næringsforeningen i Drammensregionen

 

Medlemmer

Ved utgangen av 2017 hadde Næringsforeningen 998 medlemmer, hvorav de største bransjene var:

 • Byggenæringen: 12,9 %
 • Varehandel-detalj-engros: 10,7 %
 • Eiendom: 8,7 %
 • Konsulentvirksomhet: 6,9 %
 • Industri: 5,7%

 

Hør hvorfor Lise Maren fra Sparenbank 1 og Kai fra KPMG er medlemmer!

Medlemsutvikling 2010-2017

Driftsinntekter 2010-2017

Driftsinntekter 2017

  Driftskostnader 2010-2017

  Driftskostnader 2017

   Næringsforeningen i Drammensregionen ble stiftet 1. mars 1847. Foreningen er en upolitisk og uavhengig interesseorganisasjon som samler Drammensregionens næringsliv.

   Næringsforeningen og næringsrådene har en unik posisjon overfor kommunene og fylket i næringslivssaker.

   Det holdes jevnlig møter med de politiske og administrative ledelsene i alle kommunene. Til disse møtene kan våre medlemmer spille inn saker de er opptatt av.

   Foreningen tilbyr over 300 møteplasser årlig, hvorav 85 er konferanser og ulike arrangementer, både av faglig og sosial art for våre medlemmer. Medlemskapet gir tilgang til et betydelig nettverk av beslutningstakere i regionens næringsliv.

   Utvalgte videoer

   Takeoff for Næringsvekst 2020 i februar

   Oppstartsmøte for Mentorordningen Internasjonale Drammen

   Næringslivets dag i september