Årsregnskap

Årsrapport 2017

Komplett årsregnskap med styrets beretning og revisors beretning kan lastes ned nederst på denne siden.

Nøkkeltall:

 

Driftsinntekter 2010-2017

Driftskostnader 2010-2017

Driftsinntekter 2017

    Driftskostnader 2017