Kommunikasjon

Årsrapport 2017

Næringslivsmagasinet Drammen24

Næringsforeningen gir ut næringslivsmagasinet Drammen24 seks ganger i året. Magasinets mål er å bidra til utvikling av næringslivet i Drammensregionen. Den regionale utgaven fokuserer på utvikling av samarbeid og fellesskap imellom bransjer og bedrifter i regionen, mens den nasjonale utgaven handler om å profilere både Drammen og Drammensregionen utad, og være et utstillingsvindu for næringslivet i området. Drammen24 distribueres direkte til kontaktpersoner i Næringsforeningens medlemsbedrifter og til samtlige bedrifter i Drammensregionen. Magasinet finnes også i et stort antall resepsjoner og offentlige møteplasser. De nasjonale utgavene blir i tillegg distribuert som bilag til Dagens Næringsliv på Østlandet.

De seks hovedtemaene i 2017 var:

  • Næringsvekst2020
  • Grønn konkurransekraft
  • Fjordkonferansen
  • Vi utvikler Drammen
  • Næringslivets dag/Eiendomsdagen
  • Drammen i vekst

Alle tidligere utgaver av Drammen24 finner du her

Andre kommunikasjonskanaler

I tillegg til Drammen24 har Næringsforeningen et bredt spekter av kanaler for kommunikasjon. Høy synlighet for å fremme våre saker er viktig for å oppnå gjennomslag.

Nettstedet www.nfdr.no er på mange måter «navet» i vår kommunikasjon med over 199.000 sidevisninger i 2017. 85 aktiviteter ble tilbudt, og 130 nyhetssaker ble publisert på siden. Digitalutgaven av Drammen24 legges ut på nfdr.no og genererer mye trafikk.

Sosiale medier har økt kraftig i betydning de siste årene. Facebook er den største kanalen i utbredelse, og er en viktig kanal for å nå våre målgrupper. Pr. 31.12.2017 hadde vi rett over 2000 følgere. Næringsforeningen har i tillegg 11 facebooksider av ulik størrelse «under sin paraply».

Invitasjoner og nyhetsbrev sendes pr. mail til våre nærmere 1.000 medlemsbedrifter – ca. 2.800 mailadresser.

Næringsforeningen ble hyppig omtalt i media i 2017

Det er viktig for vår legitimitet og gjennomslagskraft at vi omtales i tradisjonelle medier, og vi har fortsatt stort fokus på synlighet her. «Næringsforeningen i Drammensregionen» ble omtalt i 133 artikler, hvorav 4% andel av treffene var i tittel og 19% andel var i ingress. Flest oppslag hadde vi i september rundt arrangementet Næringslivets dag. 95% av all medieomtalen var i lokale medier med Drammens Tidende som det største mediet.

Gå til hjemmeside for Nærinsgforeningen

Følg oss på Facebook