Handelskammeret

Årsrapport 2017

2017 har også vært et utviklingsår for handelskammer­virksomheten.

I 2015 etablerte vi samarbeidsavtaler for formidling av handelskammertjenester med næringsrådene i Asker, Røyken og Hurum, samt gjennom flåteavtaler med nasjonale idrettsforbund og foreninger.  Særlig kan vi nevne avtalen med Norges Motorsportforbund, se artikkel her:

http://www.nfdr.no/om-oss-nyheter/suser-gjennom-tollen

Dette utviklings-arbeidet er videreført i 2017 gjennom nye samarbeidsavtaler med næringsrådene i Horten og Holmestrand Dette gir oss en bredere markedsadgang for våre handelskammertjenester. Arbeidet med å omsette økt markedsadgang til nye kunder og økt omsetning er et møysommelig og langsiktig arbeid vi prioriterer. Salg av handelskammertjenester gir et betydelig bidrag til foreningens øvrige drift. I 2017 utstedte vi 114 carneter mot 110 i 2016, økning også på legalisering av dokumenter fra 935 i 2016 til 1192 i 2017.
Handelskammer-virksomheten overvåkes av et eget avdelingsstyre.