“På tomta der det nye sykehuset skal komme besøkte statsråden (Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen) Fjordkonferansen i regi av Næringsforeningen i drammensregionen. Her kunne han love ny vei til det nye sykehuset, men i første omgang en midlertidig løsning.” Kilde dt.no

«  dt.no | På Fjordkonferansen snakket han naturlig nok mye om Nasjonal Transportplan (NTP). De neste 12 årene ligger det inne 41 milliarder kroner til vei og bane i Buskerud. Men ingen penger til ny vei og nye veiløsninger til det nye sykehuset på Brakerøya.

– Først må de som planlegger sykehuset sette seg ned med veivesenet for å finne gode løsninger. Det vil bli vei til sykehuset, og det skal bli mulig å kjøre privatbil dit, blant annet for dem som jobber der og bor slik at de ikke kan reise kollektivt eller sykle, men det blir ingen firefelts vei, sa han på konferansen som hadde samlet over 200 næringslivsledere, politikere og byråkrater.  »

Presse:

LIER/DRAMMEN: På tomta der det nye sykehuset skal komme besøkte statsråden Fjordkonferansen i regi av Næringsforeningen i drammensregionen. Her kunne han love ny vei til det nye sykehuset, men i første omgang en midlertidig løsning.Kilde: dt.no
Les hele artikkelen HER (dt+)


Les også “Knuste bilkøen fra talerstolen” – Byavisa Drammen: 
http://www.byavisadrammen.no/utgaver/379-2017/#12